10249 [pouze do SW 3.x] BAG %2 kanál %1: povel pro změnu režimů činnosti zrušen

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo BAG
 
 

Během aktivního povelu k změně pracovního režimu došlo k chybě, takže nelze pokračovat v sekvenci.

 

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
BAG není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.

 

 

Odpomoc

Stisknout klávesu RESET a opakovat volbu pracovního režimu.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm ve všech kanálech tohoto BAG klávesou RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.