10250 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Reorganizace zpracování bloku momentálně není možná

Top  Previous  Next

 

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 
 
 

REORG momentálně není možný.

 

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
 

 

 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm klávesou RESET. Znovu spustit program součásti.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.