14010 kanál %1 blok %2: nedovolený implicitní parametr při vyvolání podprogramu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při vyvolání podprogramu s předáním parametrů byly vynechány parametry, které nelze nahradit implicitními parametry (parametry Call-by-reference nebo parametry typu AXIS. Ostatní chybějící parametry jsou předobsazeny hodnotou 0 nebo u Frame jednotkovým Frame).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Při vyvolání podprogramu je nutno doplnit hodnoty chybějících parametrů.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.