14001 kanál %1 blok %2: nedovolený konec bloku

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Po interní systémové manipulaci s daty (na př. zavádění z vnějšku) může končit dílčí soubor bez znaku LF jako posledního znaku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Vyčíst technologický program, změnit ho textovým editorem (na př. vložit před indikovaný blok prázdný znak nebo komentáře), aby se po znovunačtení v paměti objevila změněná struktura technologického programu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.