14011 kanál %1 blok %2: Program %3 neexistuje nebo není uvolněn pro vykonání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = název programu

V programu součástí byl nacházen neznámý identifikátor (string).
Proto se předpokládá, že se jedná o nějaký název programu.  Program součástí deklarovaný při vyvolání podprogramu nebo v instrukci SETINT neexistuje, nebo není uvolněn pro zpracování

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
 

Odpomoc

Existují různé příčiny alarmu:

- Chyba zápisu identifikátoru uvedeného v parametru 3

- Zkontrolovat vyvoláváný podprogram / instrukci SETINT a instrukci PROC.
 Znovu zavádět program součástí a uvolnit jej pro zpracování.

- Parametr 3 může být jménem makroinstrukce. Soubor makrodefinic má
 nevhodný obsah, nebo není uložen v adresáři DEF_DIR, nebo nebyl
 aktivován (pomocí POWERON, nebo obluhou MMC; anebo PI službou 'F_COPY').

- Parametr 3 může být GUD proměnnou. Neexistuje soubor GUD definic, který
 definuje proměnnou, nebo není uložen v adresáři DEF_DIR, nebo nebyl aktivován
 (operací INITIAL_INI, nebo oobsluhou MMC; anebo PI službou 'F_COPY').

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem NC-START a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.