14012 kanál %1 blok %2: překročena maximální úroveň podprogramů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Překročena maximální hloubka vnořování 8 úrovní programů.

Z hlavního programu lze vyvolávat podprogramy, které smí být vnořovány sedmkrát.

U přerušovacích programů je maximální počet úrovní 4!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit pracovní program, aby se zmenšila hloubka vnořování, na př. pomocí editoru okopírovat podprogram z další úrovně vnořování do vyvolávacího programu a zrušit vyvolání tohoto podprogramu. Tím se sníží počet úrovní vnořování o jednu úroveň.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.