14900 kanál %1 blok %2: současně programován střed a koncový bod

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při programování kružnice pomocí úhlu otevření byl programován střed kružnice a navíc ještě koncový bod kružnice. Kružnice je tím přeurčena. Dovoleny jsou pouze první dva body.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zvolit variantu programování, ve které lze bezpečně převzít rozměry z výkresu obrobku (zabránění chybám výpočtu).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.