14840 kanál %1 blok %2: špatný rozsah hodnot konstantní řezné rychlosti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Programovaná řezná rychlost neleží v rozsahu zadávání.

Rozsah zadávání metricky:                0,01 až 9 999,99 [m/min]
Rozsah zadávání inch:                0,1   až 99 999,99 [inch/min]

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat řeznou rychlost pod adresou S v dovoleném rozsahu zadávání.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.