14830 kanál %1 blok %2: zvolen špatný druh posuvu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V indikovaném bloku bylo programováno G97, když předtím nebylo aktivní G96 (nebo už G97).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Odstranit z indikovaného bloku G97 a pro následující úsek opracování programovat správný typ posuvu (G93, G94, G95 nebo G96).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.