14910 kanál %1 blok %2: neplatný úhel otevření kružnice

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při programování kružnice pomocí úhlu otevření byl programován záporný úhel otevření nebo úhel otevření >= 360 stupňů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat úhel otevření v rámci dovoleného rozsahu 0.0001 - 359.9999 [stupňů]..

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.