14920 kanál %1 blok %2: mezilehlý bod kružnice chybný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při programování kružnice s mezilehlým bodem (CIP) leží všechny 3 body (počáteční, koncový a mezilehlý bod) na přímce a "mezilehlý bod" (programovaný interpolačními parametry I, J, K) neleží mezi počátečním a koncovým bodem.

Jedná-li se u kružnice o složku šroubovice (helix), rozhoduje o další přípravě bloku údaj počtu otáček (klíčové slovo TURN=...):

-                TURN>0: Indikace alarmu, poněvadž poloměr kružnice je nekonečně velký,

-                TURN=0 a údaj CIP mezi počátečním a koncovým bodem: je generována přímka od počátečního bodu do koncového bodu (bez hlášení alarmu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Polohu mezilehlého bodu s parametry I, J a K stanovit tak, aby skutečně ležel mezi počátečním a koncovým bodem, nebo se zřeknout tohoto ypůsobu programování a programovat kružnici s poloměrem nebo ůhlem otevření nebo s parametry středu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.