15000 kanál %1 blok %2  povel Kanal-Sync s nedovolenou značkou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Byl programován příkaz WAITM/WAITMC/SETM/CLEARM s číslem značky menším než 2 nebo větším (MAXNUM_MARKER * MAXNUM_CHANNELS).

Vyjímka: CLEARM(0) je dovoleno a vymaže všechny značky v kanálu!.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Příkaz příslušně opravit.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.