300413 chyba při čtení souboru (%3, %4)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kód chyby 1
%2 = kód chyby 2

Některý blok dat, na př. zaváděcí soubor pohonu, nelze vyčíst ze systému dat.
Blok dat nebo systém souborů je poškozen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Pokud chyba vznikla při náběhu, týká se pravděpodobně zaváděcího souboru pohonu.
Smazat zaváděcí soubor a do systému znovuzavést uložená data .

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.