300412 chyba při ukládání souboru (%1, %2)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kód chyby 1
%2 = kód chyby 2

Některý blok dat, na př. výsledek měřící funkce, nelze uložit v systému souborů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Vytvořit více místa v systému souborů. Většinou stačí, smazat 2 NC-programy nebo jinak vytvořit 4-8 kbytů volného místa.
Když to není možné, zvětšit pčet souborů v adresáři nebo zvětšit celý systém souborů.
To vyžaduje:
         - kompletní uložení dat
         - dat stroje MD:
                         18820_MM_NUM_FILES_PER_DIR
                         18320_MM_NUM_FILES_IN_FILESYSTEM
                         18350_MM_USER_FILE_MEM_MINIMUM
                         příp. také
                         18270_MM_NUM_SUBDIR_PER_DIR
                         18310_MM_NUM_DIR_IN_FILESYSTEM
         - Power On
         - znovuzavedení uložených dat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.