300423 výsledek měření nelze číst (%1)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 =kód chyby

Výsledek měření nelze číst:
         kód chyby =   4:  pro výsledek měření není dostatek místa
         kód chyby =  16: měření ještě není skončeno.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zopakovat měření. Evtl. změnit dobu měření.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.