300500 osa %1 pohon %2: systémová chyba - kód chyby %3, %4
POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu
%3 = kód chyby 1
%4 = kód chyby 2

Pohon hlásí systémovou chybu. Přesné rozlišení kódů chyb viz /FBA/ DB1, Hlášení o provozu/alarmreakce.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechy kanály.
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Nová inicializace pohonu.

NC-Reset (POWER ON)
Hledat příčinu může pouze tým vývojového oddělení.
K tomu je bezpodmínečně nutné uvést zobrazené identifikátory chyb.

SIEMENS AG, Systembetreuung für AUT 2-Produkte, Hotline.
(č. tel. viz stranu 11)

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.

Safety Integrated

Dotaz

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
V příslušném taktu.

Důsledek

U VSA (pohon posuvu): generatorický stop (odpovídá STOPu B)
U HSA (pohon hlavního vřetene): blokování impulsů a regulátoru (odpovídá STOPu A).

Vysvětlení

Chyba se vyskytuje, když doba výpočtu procesoru pohonu již nepostačí pro takt uvedený v doplňkové informaci.

 

 

Chyba č.

 Doplňková
informace

 Vysvětlení

...

 

 

u 840D: 03

u 840C: F003

 

 takt monitorování pro SINUMERIK Safety Integrated je příliš malý

...

 

 

Odpomoc

Zvýšit příslušný takt nebo podřazený takt (např. takt regulace proudu, otáček nebo polohy) nebo odvolit nepotřebné funkce.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.