300501 osa %1 pohon %2: Kontrola maximálního proudu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Vyhlazená absolutní hodnota proudu (prostorový vektor proudu, doba vyhlazení: MD 1254: $MD_CURRENT_MONITOR_FILTER_TIME (časová konstanta monitorování proudu)) je větší nebo rovná 1.2 * maximálně dovoleného proudu výkonového členu (MD 1107: $MD_INVERTER_MAX_CURRENT (mezní proud tranzistoru)).

 

Při aktivní identifikaci polohy rotoru (jen VSA-pohon posuvu) byla překročena dovolená práhová hodnota proudu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechy kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat datum stroje MD 1107: $MD_INVERTER_MAX_CURRENT (mezní proud tranzistoru)

Zkontrolovat data motoru (kód motoru)

Zkontrolovat data regulátoru

Zkontrolovat svorky výkonového členu a motoru (i stykač motoru)

Zvýšit datum stroje MD 1254: $MD_CURRENT_MONITOR_FILTER_TIME (časová konstanta monitorování proudu)

Chyba při zjištění skutečné hodnoty proudu (případně vyměnit výkonový modul 611D nebo regulační modul)

Zkontrolovat při aktivní identifikaci polohy rotoru datum stroje MD 1019:  $MD_CURRENT_ROTORPOS_IDENT(proud identifikace polohy rotoru), případně redukovat.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.