17150 kanál %1 blok %2: v bloku lze programovat maximálně %3 výstupů NCK

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = počet

V jednom bloku NC nesmí být programováno více než uvedený počet bloků.
Počet hardwarových výstupů je pevně stanoven v datu stroje MD: $10360 FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS a 10310 FASTIO_ANA_NUM_OUTPUTS.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V bloku programovat méně digitálních/analogových výstupů.
Uvedený maximální počet platí vždy odděleně pro analogové příp. digitální výstupy. Eventulelně programovat 2 NC-bloky.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.