17140 kanál %1 blok %2: výstup NCK %3 je pomocí data stroje přiřazen některé funkci

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = č. výstupu

Programovaný digitální/analogový výstup je přiřazen některé NC-funkci (na př. softwarovým narážkám).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Použít jiný výstup nebo aktivovat souběžnou funkci pomocí data stroje MD.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.