17160 kanál %1 blok %2: není navolen nástroj

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Pokus dosáhnout pomocí systémových proměnných:

$P_AD [n]                                obsah parametru (n: 1 - 25),

$P_TOOL                                aktivní číslo D (číslo břitu),

$P_TOOLL [n]                aktivní délka nástroje (n: 1 - 3),

$P_TOOLR                                aktivní poloměr nástroje,

přístupu k aktuálním datům korekcí nástroje, i když předtím nebyl navolen žádný nástroj.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V technologickém NC-programu programovat příp. aktivovat korekci nástroje před použitím systémových proměnných.

Příklad:
N100 G.. ... T5 D1 ... LF

Kanálově specifickými daty stroje MD:

MD 22 550: TOOL_CHANGE_MODE
                  nová korekce nástroje s M-funkcí

MD 22 560: TOOL_CHANGE_M_CODE
                M-funkce při výměně nástroje

se určí, jestli se aktivace korekce nástroje děje v bloku se slovem T nebo, jestli nové hodnoty korekce se započítávají až se slovem M pro výměnu nástroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.