310709 Osa %1, pohon %2 chyba průměru pístu nebo pístnice

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Průměr pístu v datu stroje pro pohon MD 5131: CYLINDER_PISTON_DIAMETER je menší nebo stejný nule

nebo

průměr pístnice v datu stroje pro pohon MD 5132: CYLINDER_PISTON_ROD_A_DIAMETER je větší než průměr pístu v datu stroje pohonu MD 5131: CYLINDER_PISTON_DIAMETER

nebo

průměr pístnice v datu stroje pohonu MD 5133: CYLINDER_PISTON_ROD_B_DIAMETER je větší než průměr pístu v datu stroje pohonu MD 5131: CYLINDER_PISTON_DIAMETER

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Zapsat platný průměr pístu do data stroje pohonu MD 5131: CYLINDER_PISTON_DIAMETER  (0 < D <= 500mm).

nebo

zapsat do data stroje pohonu MD 5132: CYLINDER_PISTON_ROD_A_DIAMETER menší průměr pístnice než průměr pístu v datu stroje pohonu MD 5131: CYLINDER_PISTON_DIAMETER

nebo

zapsat do data stroje pohonu MD 5133: CYLINDER_PISTON_ROD_B_DIAMETER menší průměr pístnice než průměr pístu v datu stroje pohonu MD 5131: CYLINDER_PISTON_DIAMETER

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.