310708 osa %1 pohon %2: počet rysek snímače odměřovacího systému motoru neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Počet rysek snímače odměřovacího systému motoru v datu stroje pro pohon 5005: ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru) je nulový nebo větší než maximální omezení vstupu.
 

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

 

Odpomoc

Nastavit počet rysek snímače odměřovacího systému motoru  v datu stroje pro pohon 5005: ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru) podle použitého snímače.

(standardní nastavení odměřovacího systému motoru: 2 048 inkr./ot).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.