310707 Osa %1, pohon %2 konfigurace axiálně nestejná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

U 2-osých modulů musí být konfigurace řídicí zařízení takt hlídání MD 5003: STS_CONFIG (konfigurace řídicího zařízení - STS) identická pro obě osy

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

 

Odpomoc

Zkontrolovat datum stroje pro pohon MD 5003: STS_CONFIG (konfigurace STS) a nastavit stejné bity pro obě osy modulu.

(standartní nastavení neměnit - odpovídá optimální konfiguraci).

Pokračování programu

  VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.