310706 Osa %1, pohon %2 maximální užitečná rychlost neplatná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Následkem vysoké, maximální rychlosti v datu stroje pro pohon MD 5401: DRIVE_MAX_SPEED a taktu regulátoru rychlosti v MD 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME může dojít k přeplnění formátu.

Odezva

NC není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC přepne do režimu sledování
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Snížit maximální užitečnou rychlost MD 5401: DRIVE_MAX_SPEED nebo nastavit menší takt regulátoru rychlosti MD 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME.

Pokračování programu

 VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.