310710 osa %1, pohon %2:  vzdálenostně kódované měřítko špatně parametrizováno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy

%2 = číslo pohonu

Při navolení vzdálenostně kódovaného měřítka (MD 5011 Bit7=1) musí být také konfigurován systém měření délek (MD 5011 Bit4=1).

Odezva

BAG není připraven k provozu
Blokování startu NC
Indikace alarmu
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu
Kanál není připraven k provozu

Odpomoc

Zkontrolovat MD 5011: ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace registrace skutečné hodnoty) a případně korigovat.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.