310750 Osa %1, pohon %2 zesílení předregulace příliš velké

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Zesílení předregulace se vypočítá z převrácené hodnoty zesílení regulované soustavy v datu stroje pro pohon MD 5435: CONTROLLED_SYSTEM_GAIN.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zvětšit takt regulátoru rychlosti MD 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME.

Zmenšit faktor předregulace regulátoru síly MD 5247: FORCE_FFW_WEIGHT.
Zvětšit zesílení regulované soustavy v datu stroje pohonu MD 5435: CONTROLED_SYSTEM_GAIN.

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.