310751 osa %1 pohon %2: proporcionální zesílení regulátoru rychlosti příliš velké

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Proporcionální zesílení regulátoru rychlosti je příliš velké:

MD 5406: SPEEDCTRL_GAIN_A (zesílení na okraji válce, strana A)

nebo MD 5407: SPEEDCTRL_GAIN   (zesílení při poloze pístu s nejnižší vlastní frekvencí)

nebo MD 5408: SPEEDCTRL_GAIN_B (zesílení na okraji válce, strana B)

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zapsat menší hodnotu pro proporcionální zesílení regulátoru rychlosti:

MD 5406: SPEEDCTRL_GAIN_A (zesílení na okraji válce, strana A)

nebo MD 5407: SPEEDCTRL_GAIN   (zesílení při poloze pístu s nejnižší vlastní frekvencí)

nebo MD 5408: SPEEDCTRL_GAIN_B (zesílení na okraji válce, strana B)

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.