16912 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 možná pouze ve stavu RESET

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Akce může být provedena pouze ve stavu RESET.

Příklad:

         Navolení programu pomocí MMC nebo komunikace kanálu (INIT), může být                provedeno pouze ve stavu RESET.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

RESET příp. čekat, až je zpracování ukončeno.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.