16913 BAG %1 kanál %2 změna režimu práce: akce %3 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo BAG (skupina režimů činnosti)

%3 = číslo/název akce

Změna na požadovaný režim práce není dovolena. Změna může být uskutečněna pouze ve stavu RESET.

Příklad:

Zpracování programu se v režimu práce AUTO nezastaví pomocí NC-Stop.

         Potom se uskuteční změna BA (režimu práce) na JOG (stav programu přerušen). Z                tohoto režimu práce je možné změnit poze na BA AUTO a nikoliv na BA MDA!

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Buď stlačit tlačítko RESET a tím vrátit zpracování programu do původního stavu, nebo spustit režim práce, ve kterém se před tím uskutečnilo zpracování programu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Žádná daší obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.