16914 BAG %1 kanál %2 změna režimu práce: akce %3 není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo BAG

%3 = číslo/název akce

Nesprávná změna režimu práce např.: Auto->MDAREF

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat obsluhu popř. zvolený režim práce.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.