16915 kanál %1 akce %2 v aktuálním bloku není dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Přeruší-li se posuvové bloky pomocí ASUP, musí na konci Asup být možné pokračování přerušeného programu (reorganizace zpracování bloku).

1. parametr popisuje, která akce chtěla přerušit zpracování bloku.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Program nechat běžet až po reorganizovatelný NC blok nebo změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.