16916 kanál %1 přemístění: akce %2 v aktuálním stavu není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1= číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Přemístění zpracování bloku není momentálně možné. Případně se proto nemůže uskutečnit změna módu.

1. parametr popisuje, kterou akcí má být provedeno přemístění.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Program nechat běžet až po přemístitelný NC blok nebo změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.