16918 kanál %1 Pro akci %2 musí být všechny kanály ve stavu RESET

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

K provedení akce musí být všechny kanály v základní poloze! (např.: pro zavádění dat stroje)

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Buď čekat, až se zruší stav kanálu popř. stisknout tlačítko RESET.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.