16919 kanál %1 akce %2 při nevyřízeném alarmu není dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Akce není proveditelná kvůli alarmu popř. kanál se nachází ve Fail.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Stisknout tlačítko RESET.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.