16920 kanál %1 akce %2 je již aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Manipulace identické akce je ještě aktivní.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Čekat, až je uzavřen starý proces a potom opakovat obsluhu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.