16921 kanál %1 BAG %2 datum stroje: přiřazení kanálu/BAG není dovoleno nebo dvojmo

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo BAG

Při rozběhu bylo zjištěno nedovolené přiřazení kanálu/BAG.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

BAG není připraven k provozu.

Blokování NC-startu.

Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Zkontrolovat datum stroje ASSIGN_CHAN_TO_MODE_GROUP.

Pokračování programu

Tlačítkem RESET vymazat alarm ve všech kanálech BAG. Technologický program nově spustit.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.