16922 kanál %1 podprogramy: akce %2 překročena maximální hloubka vnořování

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Různými akcemi může být přerušen aktuální postup opracování.

Podle příslušné akce jsou aktivovány programy ASUP. Tyto programy ASUP mohou být zrovna tak přerušeny jako uživatelský program. Z důvodů paměti není možná libovolná hloubka vnořování programů ASUP.

Příklad:

Interrupt přeruší aktuální zpracování programu. Další přerušení s vyšší prioritou přeruší předem aktivovaná zpracování programu ASUP.

Možné akce jsou:

DryRunOn/OFF, DecodierEinzelsatzOn, Restwegloeschen, Interrupts .....

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blokování NC-startu.

Odpomoc

Dojde-li k takové situaci, může být stisknuto už jen tlačítko RESET.

V předpolí kontrolovat hloubku vnořování programu a zamezit snížení popř. přerušení.

Např.: Najížděcí blok postupu přemístění by neměl být opakovaně přerušován.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Technologický program nově spustit.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.