16923 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Momentální opracování nemůže být zastaveno, protože je aktivní proces chodu vpřed. Toto platí např.: pro zavádění dat stroje a u vyhledávání bloků až po nalezení hledaného cíle.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zrušení tlačítkem RESET!

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.