16924 kanál %1 POZOR! Test programu změní data správy nástrojů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Při testu programu se mění data nástrojů. Data nemohou být po ukončení testu programu  opět správně nastaveny. Obsluha je touto indikací alarmu vyzvána k zabezpečení dat popř. po ukonční opět data nahrát.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Data nástrojů zabezpečit na MMC a po ProgtestOff opět nahrát.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.