16925 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena, akce %3 aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

%3 = číslo/název akce

Akce byla odmítnuta, protože právě probíhá změna režimu práce nebo podrežimu práce (přepnutí na automatiku, Mda, Jog, překrývání v paměti, digitalizování,..).

Příklad:

Indikace alarmu nastane, stiskne-li se tlačítko Start během změny režimu práce nebo podrežimu práce např.: z Auto na Mda, dříve než NCK potvrdí navolení režimu práce.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Akci opakovat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.