16927 kanál %1 akce %2 při aktivním zpracování přerušení není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Akce nesmí být aktivována při zpracování přerušení (např. změna módu).

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Reset popř. čekání až je hotové zpracováné přerušení.

Pokračování prgramu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.