16930 kanál %1: předcházejí blok a aktuální blok %2 musí být odděleny proveditelným blokem

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Jazykové funkce WAITMC, SETM, CLEARM a MSG je třeba programovat - z důvodů definice jazyka - do vlastních NC bloků. Aby nedošlo k ubývání rychlosti, jsou tyto bloky interně v NCK připojeny k následujícímu NC bloku (v případě WAITMC k předcházejícímu NC bloku). Z tohoto důvodu je nutno, aby se mezi NC bloky vždy nacházel proveditelný blok
(žádný výpočetní blok).
Proveditelný blok obsahuje např. Pojezdy, pomocnou funkci, Stopre, prodlevu,...

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Korekční blok s reorganizací.

Odpomoc

Programovat mezi předchůdcem a aktuálním blokem proveditelný NC blok.

Např.: N10 SETM
          N15 STOPRE ; vložit proveditelný NC blok
          N20 CLEARM

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.