16931 kanál %1 podprogramy: akce %2 překročena maximální hloubka vkládání

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Různými akcemi může být přerušen aktuální postup zpracování. Dle příslušné akce se aktivují programy ASUP. Tyto programy ASUP mohou být přesně tak přerušeny jako uživatelské programy. Z důvodu paměti není libovolná hloubka vkládání programů ASUP možná.

Příklad:

U najížděcího bloku jedné přemísťovací operace nikoliv opakovaně přerušit, nýbrž čekat, až tato operace bude odpracována.

Možné akce jsou: změna režimu práce, SlashOn/Off, překrývání v paměti.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Vyvolat změnu bloku a akci opakovat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.  

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.