16932 Kanál %1 Konflikt při aktivaci uživatelských dat typu %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = typ dat

Na základě funkce "Aktivovat uživatelská data" (PI-služba_N_SETUDT) bude změněna datová věta (korekce nástroje, nastavitelné posunutí nulového bodu nebo základní frame), která je současně popsána připravovanými bloky programu součásti.

 
V případě konfliktu bude vynulována hodnota zadaná z MMC.

V parametru %2 je uvedena dotčená datová věta:

 

1: aktivní korekce nástroje

2: základní frame

3: aktivní posunutí nulového bodu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Kontrolovat zadání na MMC a případně opakovat.

Pokračování programu

 

 Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.

 

 

 

 

 

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.