17000 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolů

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Maximální počet symbolů určený v datech stroje
MD: 28020 $MC_MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL byl překročen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Změnit data stroje,

-                redukovat počet symbolů (proměnné, podprogramy, parametry).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.