17001 kanál %1 blok %2: není paměť pro data nástrojů/zásobníků

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Počet následujících dat nástrojů/zásobníků je v NC dán daty stroje MD:

-                počet nástrojů + počet bloků dat brousících nástrojů: 18082 MM_NUM_TOOL,

-                počet břitů:  18100 MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA

Nástroje, bloky dat brousících nástrojů, břity lze používat nezávisle na řízení nástrojů.

Paměť pro následující data je k dispozici pouze tehdy, když je nastaven příslušný bit: 18080 MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK.

-                Počet bloků hlídaných dat: 18100 MM_NUM_CUTTING_EDGES_IN_TOA.

-                Počet zásobníků: 18084 MM_NUM_MAGAZINE

-                Počet míst v zásobníku: 18086 MM_NUM_MAGAZINE_LOCATION.

Následující veličina je určena konfigurací softwaru:
Počet bloků dat roztečí zásobníku: P2 dovoluje 32 takových bloků dat roztečí zásobníku.

Definice:

-                'Bloky dat brousících nástrojů': pro nástroj typu 400 až 499 lze definovat data                broušení. Takový blok dat obsazuje paměť tak, jak je to předpokládáno pro nástroj.

-                'Bloky hlídaných dat': každý břit nástroje lze nahradit blokem hlídaných dat.

-                'Blok dat roztečí zásobníku': k místům v interních zásobnících lze definovat                vzdálenosti od ostatních zásobníků.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                Změnit data stroje MD.

-                Změnit NC-program, t.zn. redukovat počet požadovaných velikostí.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.