17010 kanál %1 blok %2: není k dispozici další místo v paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při zpracovávání/načítání souborů aktivní pracovní paměti se zjistilo, že není k dispozici dostatek místa v paměti (na př. u velkých mnohorozměrových polí nebo při zakládání paměti korekcí nástrojů).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zmenšit pole příp. dát řízení dat k dispozici více místa v paměti pro vyvolání podprogramů, korrekce nástrojů a uživatelské proměnné (data stroje MM_...).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.