16911 kanál %1 změna na jiný režim práce není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětle

%1 = číslo kanálu

Změna z překrývání v paměti na jiný režim práce není dovolena.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Potom co bylo ukončeno překrývání v paměti, je změna na jiný režim práce opět dovolena.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.