16909 kanál %1 akce %2 v aktuálním režimu práce není dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Pro aktivovanou funkci musí být aktivován jiný režim práce.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zkontrolovat obsluhu a režim práce.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.