27023 osa %1: vybaven Stop B                                                                                POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
Tento alarm přijde ve sledu alarmu "Překročena tolerance pro bezpečné zastavení" nebo po alarmu STOP F vybaven. Označuje vybavení "Brždění na mezi proudu" a interní aktivaci časovače pro přepnutí po Stopu A (viz MD: $MA_SAFE_PULSE_DISABLE_DELAY).

Odezva

Indikace alarmů. Stop zpracování prgramu NC. Stop osy se STOP B. Start časovače pro přepnutí po STOP A. Blokování NC- Startu. Indikace na rozhraní NC/PLC. BAG není připraven k provozu. Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Odstranit příčiny alarmu "Překročena tolerance pro bezpečné zastavení" popř. pro STOP F vybaven (viz popis alarmů).

Pokračování programu

Není možné, kvitování alarmu pouze s POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.